Notă de informare privind drepturile consumatorilor

Prezenta notă de informare se adresează consumatorilor (clienti ai Armopav SRL), se inmaneaza acestora în situația în care Armopav SRL nu acordă garanție comercială pentru produsul achizitionat și se referă la drepturile legale ale consumatorilor acordate prin Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate (in continuare „Legea nr. 449/2003”).

Garanția comercială este orice angajament asumat de către Armopav SRL față de consumator, fără a solicita costuri suplimentare, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat ori de restituire a prețului plătit de către consumator, dacă acesta nu corespunde condițiilor menționate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea produsului respectiv.!

Garanţia legală de conformitate este protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă

Prin consumator se înțelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale. Cu alte cuvinte, consumator este persoana care achiziționează un produs pentru uz casnic nu pentru a fi folosit în cadrul unei activități profesionale.

Durata medie de utilizare este intervalul de timp, stabilit în documente tehnice normative sau declarat de către producător ori convenit între părţi, în cadrul căruia produsele de folosinţă îndelungată trebuie să îşi menţină caracteristicile funcţionale, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare.

Viciul ascuns este o deficiență calitativă a uni produs livrat care nu a fost cunoscută și nici nu putea fi cunoscută de către consumator prin mijloacele obișnuite de verificare.

 

DREPTURI CONSUMATORI (GARANTIE LEGALA DE CONFORMITATE)

În conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 449/2003, CONSUMATORII AU URMĂTOARELE

DREPTURI LEGALE (independent de acordarea de catre Armopav SRL a unei garantii comerciale):

⦁Armopav SRL răspunde pentru lipsa de conformitate a produselor dacă această lipsă de conformitate apare, într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului, potrivit prevederilor art. 9-14 din Legea nr. 449/2003.

⦁După expirarea termenului de 2 ani, consumatorii pot pretinde repararea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate datorită a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii.

⦁Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul de 2 ani de zile în care Armopav SRL răspunde pentru lipsa de conformitate a produselor vândute se reduce la această durată medie de utilizare mai mică de 2 ani.

⦁Consumatorul trebuie să informeze Armopav SRL despre lipsa de conformitate a produselor achiziționate din magazinele sale în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

⦁Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se presupune că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

⦁Produsele de folosinţă îndelungată defectate în termenul de garanţie legală, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.

 

Cu stima,

Armopav SRL